Edit Template

Dr.OH clinic ได้รับรางวัล ยอดใช้ ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดปี 2023

Dr.OH clinic ได้รับรางวัล ยอดใช้ ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดปี 2023

Dr.OH clinic ได้รับรางวัล ยอดใช้ ฟิลเลอร์ Neuramis สูงสุดปี 2023

บรรยากาศการรับรางวัล Platinum Award Neuramis

ขอขอบคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนเราเสมอมา ในปีนี้ Dr.OH Clinic

ได้รับเกียรติในการเข้ารับรางวัล Platinum Award จาก Neuramis ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 🎉

รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการที่เรามุ่งมั่นมาตลอด

ขอขอบคุณคนไข้ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในDr.Oh Clinic ของเราครับ

ภาพบรรยากาศการรับรางวัลในงาน

 

 

Platinum Award ที่เป็นเครื่องหมายของความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญในการใช้ฟิลเลอร์ที่มี Market Share อันดับ 1 ในประเทศไทย

 


ขอบคุณสำหรับทุกความไว้วางใจ

การได้รับรางวัลนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เรายังคงพัฒนาตนเอง ทั้งคุณภาพการให้บริการและความเชี่ยวชาญด้านความงาม โดยเฉพาะโปรแกรมปรับรูปหน้าด้วยฟิลเลอร์ เพื่อให้คนไข้ทุกท่านได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอบคุณที่ไว้ใจให้ Dr.OH Clinic ดูแลครับ

 

 

เดินทางไป Dr. OH CLINIC

Copyright © 2023 drohclinicnan.com All Rights Reserved.