Edit Template

PicoSure ที่ Dr.Oh Clinic รักษาอะไรได้บ้าง?

PicoSure ที่ Dr.Oh Clinic รักษาอะไรได้บ้าง?

PicoSure ที่ Dr.Oh Clinic รักษาอะไรได้บ้าง?

 

ไม่ว่าจะเป็นรอยดำแบบไหน Picosure มีประสิทธิภาพรักษาได้ทั้งหมด

โดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนครั้ง ระยะห่างระหว่างครั้ง และวิธีการยิงเลเซอร์จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละรูปแบบของรอยดำ

สามารถเข้ามาปรึกษาคุณหมอที่คลินิก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย!!!

เคสตัวอย่างที่รักษาด้วย PicoSure ที่คลินิก Dr.Oh 

 

1. กระตื้น (Freckle)

2. กระลึก (Hori’s nevus)

3.กระแดด (Solar lentigienes)

 

4. ปานดำ (birthmark)

5. ฝ้า (Melasma)

6. รอยดำหลังเกิดการอักเสบ (PIH)

 

7. รอยสิว (Acne PIH)

8. หลุมสิว (Acne Scar)

9. ริ้วรอย (Fine Lines)

 

การปรึกษาและการรักษา : สำหรับผู้ที่สนใจการรักษาด้วย PicoSure สามารถจองคิว เข้ารับการปรึกษาและการประเมินอย่างละเอียดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิก Dr.Oh

เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ปลอดภัยและสามารถเห็นผลลัพท์ได้จริง

 

**เนื่องจากการส่งรูปภาพเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยหรือประเมินการรักษานั้น อาจมีสี แสง หรือฟังก์ชั่นของกล้องรบกวน ส่งผลให้แพทย์อาจประเมิน วิธีการ ระยะเวลา ชนิดของรอย ค่าใช้จ่ายคลาดเคลื่อนได้

เดินทางไป Dr. OH CLINIC

Copyright © 2023 drohclinicnan.com All Rights Reserved.